มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ที่ตั้งสำนักงาน : ตึกวิจัย ชั้น ๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกิดจากผู้มีจิตอาสาที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยไม่หวังผลกำไรมารวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินกิจกรรม สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อ : 02 - 442 - 2500
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ร่างเอกสารประกวดราคา
ประกาศเชิญชวน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
ประกาศขายทอดตลาด
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
ประกาศเพิ่มเติม