มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม Somdetchaopraya Friendship (2023-11-08)

เช้าวันนี้ (8 พ.ย. 2566) มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม “Somdetchaopraya Friendship” โดยมี นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ ที่ปรึกษาสถาบันฯ และสมาชิกชมรมสายสัมพันธ์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้สมาชิกชมรมสายสัมพันธ์สมเด็จเจ้าพระยา ที่เคยปฏิบัติงานและผู้ที่เกษียณอายุราชการที่สถาบันฯ ได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกัน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมนิตย์-ถนอมฤดี แสงอุทัย ดร.อาษา-คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ชั้น 11 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร