บริการ "เจอ แจก จบ" สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา


การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านการคัดกรองจากพยาบาลก่อน

หากยังไม่ได้คัดกรองกรุณาติดต่อ 02-442-2500 ต่อ 59185 เพื่อคัดกรอง