ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยจิตเวชประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (2023-11-03)

เช้าาวันนี้ (3 พ.ย.2566) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ นางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ ประสานการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ของสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานคร ให้บริการดือนละหนึ่งครั้ง กำหนดทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่1 ของเดือน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน จำนวน 15 ราย เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตกำเริบมีปัญหาบัตรประชาชนหาย และเป็นการป้องกันปัญหาการหลบหนีระหว่างการนำผู้ป่วยออกไปทำบัตรประชาชน ซึ่งการจัดบริการดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงสิทธิบัตรประชาชนและสิทธิต่างๆทางสังคม ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น