ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดโครงการ ใจบันดาล แรง อึด ฮึด สู้” สร้างสุขในองค์กร (2024-05-03)

บ่ายวันนี้ (3 พ.ค. 2567) น.ส.เสาวคนธ์ สิงห์อาจ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ใจบันดาล แรง อึด ฮึด สู้” โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ร่วม สสส. จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสร้างสุข รุ่นที่1 โดยผู้อบรมร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ สร้างความสุขในองค์กรในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความสุขในองค์กรโดยมีบุคคลกรกลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมนพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา