ส.สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี2566 (2023-11-02)

บ่ายวันนี้ (2 พ.ย.2566) กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2566 “Mental health anywhere, Helpers care everyone : เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” โดยมีนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2566 และนพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวรายงาน และร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเสนา Mental health anywhere, Helpers care everyone “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” และนิทรรศการ “เพื่อนดี....ดูแลใจ” โดยนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม สหวิชาชีพ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดบูธตรวจประเมินทางประสาทจิตวิทยาแบบพื้นฐานพร้อมฝึกความคิดและการเรียนรู้ Schuhfried Vienna Test System CoGBAT with Cogneplus ,บริการ VR therapy และ Talepsychiatry เพื่อตรวจประเมินสภาวะทางจิตใจและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ การดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ ศูนย์จิตธรรม และอาคารพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญา