ส.สมเด็จเจ้าพระยาจัดงานวันกิจกรรมบำบัดสากล(World Occupational Therapy Day) (2023-10-27)

เช้าวันนี้(27 ต.ค.2566) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มงานฟื้นฟูทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมวันกิจกรรมบำบัดสากล (World Occupational Therapy Day) ซึ่งตรงกับ วันที่ 27 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการด้านกิจกรรมบำบัดให้แก่ผู้รับบริการได้เข้าใจการเข้ารับบริการทางกิจกรรมบำบัดมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจิตในมิติของการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ตามบริบทอย่างเหมาะสม โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังชุมชน”เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมโดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร