ส.สมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (2023-11-10)

เช้าวันนี้(10 ส.ค.2566) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ ตัวแทนสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับมอบชุดโต๊ะประชุม จำนวน 11 ตัว เก้าอี้เอกประสงค์ จำนวน 20 ตัว จาก Mr. Li Shaopu Attache, Mr. Pan Xing ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆภายในสถาบันฯ