กลุ่มงานประสาทจิตศาสตร์ ส.สมเด็จเจ้าพระยา ให้ความรู้ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ (2023-11-06)

เช้าวันนี้(6 พ.ย. 2566)นพ.วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ มอบหมายให้ น.ส.วิดาวรรณ จำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน และนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 คน เรื่องระบบการให้บริการคลินิกความจำ และเครื่องมือทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแล บำบัด รักษาผู้ป่วยด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของไทย ณ คลินิกความจำ กลุ่มงานประสาทจิตเวชศาสตร์ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร