แบบคัดกรองเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการรักษาทางจิตเวช

ท่านมีโรคทางสมอง ได้แก่ อัมพาต สมองเสื่อม พาร์กินสัน หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ โรคลมชัก หรือไม่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาท่านมีประวัติเกิดอุบัติเหตุที่ศรีษะ เช่น รถชน รถล้ม จนสลบหรือไม่