ส.สมเด็จเจ้าพระยา ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี2566 (2023-11-03)

เช้าวันนี้ (3 พ.ย.2566) น.ส.เสาวคนธ์ สิงห์อาจ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 เพื่อสรุปรายงานผลการสำรวจตรวจสอบครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ ให้ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมนิตย์-ถนอมฤดี แสงอุทัย ดร.อาษา-คุณหญิงส่องแสง เมฆสวรรค์ ชั้น 11 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร