ส.สมแด็จเจ้าพระยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานจิตเวชและยาเสพติด (2023-10-24)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้นางพีรดา เพิ่มความสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล น.ส.อัญชลี ศรีสุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย และ น.ส.น้ำฝน ชูยะไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม และโรงพยาบาลเกาะจันทร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อตอบสนองมาตรการ quick win ประเด็นสุขภาพจิต/ยาเสพติด ของกรมสุขภาพจิต