ส.สมเด็จเจ้าพระยา จัดทำโครงการช่วยเหลือการเข้าถึงการรักษาภายใต้สโลแกน ตาม ให้ ได้ (2022-03-21)

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์รักษาราชการแทนผู้อำนวยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประสานความร่วมมือมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง จัดทำโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจของผู้ป่วยจิตเวชยากไร้และครอบครัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับความยากลำบากในการดำรงชีพ จึงได้มอบหมายให้ กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต กลุ่มภารกิจการพยาบาล และ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการบริการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ ภายใต้สโลแกน "ตาม ให้ ได้" ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว จำนวน 2 รายโดย มูลนิธิป่อเต็กตึ้งให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลอดปี 2565 เป็นโครงการช่วยเหลือพิเศษให้ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างทันท่วงที ช่วยป้องกันปัญหาการกลับมารักษาซ้ำ และปัญหาการทอดทิ้งผู้ป่วยในสถาบัน