ส.สมเด็จเจ้าพระยาบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป (2022-03-19)

เช้าวันนี้(19 มีนาคม 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้คณะกรรมการวัคซีนสถาบันฯเปิดบริการWalk in ฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน 500 คน ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ มีประชาชนทั่วไปมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ อาคารประสาทวิทยา ชั้น1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา