ส.สมเด็จเจ้าพระยาคัดกรองสุขภาพจิตประชาชนงานพระราชพิธีกรณีเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหารัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน (2022-03-18)

เช้าวันนี้ (18 มี.ค. 2565) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบหมายให้ทีม MCATT สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองสุขภาพจิตประชาชน ประจำจุดคัดกรองประตูวิเศษไชยศรี กรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระพุทธมหารัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง