ส.สมเด็จเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 28 (2022-03-21)

บ่ายวันนี้ (21 มี.ค. 2565) กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่28 ภาคปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชนแบบonsite ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565