ข้อมูลเตียงว่าง   ข้อมูลอุณหภูมิพนักงาน   ข้อมูลพนักงานที่ไม่แสกนหน้า
ลำดับที่ ชื่อตึก เตียงทั้งหมด เตียงที่จองแล้ว เตียงว่าง
1 ตึกรสสุคนธ์ 50 24 26
2 ตึกเฟื่องฟ้า 50 32 18
3 ตึกพยับหมอก 50 45 5
4 ตึกดาวประดับ 40 16 24
5 ตึกพวงชมพู 40 27 13
6 ตึกจามจุรี 40 18 22
7 ตึกลดาวัลย์ 40 21 19
8 ตึกราชพฤกษ์ 30 13 17
9 ตึกบานบุรี 30 16 14
10 ตึกพวงทอง 25 15 10
11 ตึก Cohort 10 24 -14