เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-22