ร่างเอกสารประกวกราคา

ร่างประกวดราคาซื้อชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, ตู้เก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อชั้นเก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, ตู้เก็บยาและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-07-02

ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปรับได้ 5 ฟังก์ชั่น จำนวน 20 เตียง

ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปรับได้ 5 ฟังก์ชั่น จำนวน 20 เตียง  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-07-02

ประกาศร่างประกาศประกวดราคา

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Donepezil Orodispersible ขนาด ๑๐ มิลลิกรัม จำนวน ๒๑,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-06-11

ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ IP จำนวน 1 ระบบ  รายละเอียดเพิ่มเติม » 2021-05-24