คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นศึกษาดูงาน สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา (10/3/2564)

เช้าวันนี้ (10 มี.ค.2564 ) สถาบันฯจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 44 คน โดยกลุ่ม ภารกิจการพยาบาล กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบ New Normal ต่อจากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมดูงานในส่วนงานบริการผู้ป่วยนอกและการพยาบาลผู้ป่วยนอกจิตเวชฉุกเฉิน และชมวีดิทัศน์ “การรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า (ElectroconvulsiveTherapy )” หลังจากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ด้านจิตเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และเยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันฯ