ส.สมเด็จเจ้าพระยาประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต(2/3/2564)

บ่ายวันนี้ (2 มี. ค. 2564) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดพิธีประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) ณ ห้องประชุมคุณปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต อาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการโกงทุกรูปแบบ ตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีประกาศเจตนารมย์