ส.สมเด็จเจ้าพระยาร่วมฟังบรรยายออนไลน์สื่อสารความรู้วัคซีนCovid-19(1/3/2564)

บ่ายวันนี้(1 มี.ค. 2564)คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เชิญหัวหน้ากลุ่มงานและตัวแทนหน่วยงานเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศ.นพ.อรุณ ภาคสุวรรณ อาคารวิชาการ ในหัวข้อวัคซีนCovid-19 ของSinovac มีข้อดีข้อเสียอย่างไร โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหัวข้อ วัคซีนCovid-19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้ามาพร้อมกันจะทำอย่างไร โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนCovid-19