มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามอบทุนประจำปี 2563 (2/3/2564)

บ่ายวันนี้ (2 มี.ค. 2564)มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนผู้ปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี2563 โดยได้รับเกียรติจากนพ.ปรีชา ศตวรรษธำธง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและทุนการศึกษาตนเอง จำนวน 48 ทุน โดยนพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบทุนผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563 จำนวน 32 ทุน นอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนจากนางกรรณิการ์ แก้วกระจ่าง ข้าราชการบำนาญมอบให้ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 ทุน