มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบทุนประจำปีงบประมาณ 2564 (2022-03-24)

บ่ายวันนี้ (24 มี.ค. 2565)มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯและสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนผู้ปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี2564 โดยได้รับเกียรติจากนพ.ปรีชา ศตวรรษธำธง รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและทุนการศึกษาตนเอง จำนวน 28 ทุน โดยนพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มอบทุนผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 33 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน