ข้อมูลเตียงว่าง   ข้อมูลอุณหภูมิพนักงาน   ข้อมูลพนักงานที่ไม่แสกนหน้า
ลำดับที่ ชื่อตึก เตียงทั้งหมด เตียงที่จองแล้ว เตียงว่าง
1 ตึกรสสุคนธ์ 50 53 -3
2 ตึกเฟื่องฟ้า 50 50 0
3 ตึกพยับหมอก 50 57 -7
4 ตึกดาวประดับ 40 47 -7
5 ตึกพวงชมพู 40 43 -3
6 ตึกจามจุรี 40 41 -1
7 ตึกลดาวัลย์ 40 47 -7
8 ตึกราชพฤกษ์ 30 27 3
9 ตึกบานบุรี 30 28 2
10 ตึกพวงทอง 25 21 4